Algemene informatie

Geschiedenis en achtergrond van de stichting

Informatie

Na jarenlange toenadering zijn de kerkelijke wijkgemeenten De Regenboog en Het Nieuwland per 1 januari 2012 gefuseerd tot wijkgemeente De Ontmoeting. Samen met de IZB (izb.nl) is in september 2012 ds. Catherinus Elsinga beroepen als missionair predikant. In een vijfjarig project, met als motto ‘een levend teken’, trekken de wijkgemeente en de IZB samen op om te groeien van een wijkgemeente met een missionair predikant naar een missionaire gemeente, die er is voor alle mensen in de wijk Almelo-Zuidoost (Nieuwland / De Riet / Nijrees / Kollenveld / Bolkshoek / Wateregge).

Bij al deze positieve ontwikkelingen bleef er nog één diepe wens over: een eigen gebouw. Daarom is vanuit de wijkgemeente op 2 november 2011 de Stichting De Ontmoeting Almelo opgericht. De stichting heeft als doel een gebouw en overige middelen ter beschikking te stellen aan de wijkgemeente, en op deze wijze bij te dragen aan het missionaire werk van de gemeente.

Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf personen.

Giften aan de stichting kunnen worden overgemaakt op:
Rabobankrekening 1749.08.261 t.n.v. Stichting De Ontmoeting Almelo.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister (KvK-nummer 56450648) en heeft de ANBI status verkregen en daarmee is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.