Beleidsplan

Missionaire opdracht

Doelstelling

Stichting de Ontmoeting heeft als doelstelling middelen ter beschikking te stellen, waaronder een gebouw, van waaruit de wijkgemeente de Ontmoeting haar missionaire opdracht gestalte kan geven.